Bếp từ Bosch PXX675DC1E

Liên hệ

  • PXX675DC1E
  • 4 bếp
  • 6000 – 7500 W
  • Tây Ban Nha
  • Bảo hành: 24 tháng
  • 60 cm