Vietnam Dairy Products Joint Stock Company, another name: Vinamilk

Vietnam Dairy Joint Stock Company , another name: Vinamilk , HOSE stock code: VNM , is a manufacturing and trading company. milk and dairy products as well as related machinery in Vietnam. According to the United Nations Development Program, this is the 15th largest company in Vietnam in 2007. The company is a leading company […]

Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company

Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Group) là một tập đoàn đầu tư tư nhân thành lập năm 1992 có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn này chuyên đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, F&B (dịch vụ nhà hàng và quầy uống), khách sạn, dịch vụ […]