Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bồ Câu thi công hệ thống viễn thông và điện nhẹ, hỗ trợ các Bệnh viện dã chiến chống dịch

Công ty CPDV Bồ Câu thi công hệ thống camera, mạng internet công cộng Bệnh viện dã chiến Trường Minh Đức (75 Nguyễn Thái Học)

Công ty CPDV Bồ Câu thi công hệ thống camera, mạng internet công cộng, phát sóng IBS Bệnh viện dã chiến 100 Cô Giang

Công ty CPDV Bồ Câu thi công hệ thống gọi Y tá Bệnh viện dã chiến 100 Cô Giang.

Công ty CPDV Bồ Câu thi công hệ thống camera, mạng internet công cộng, Bệnh viện dã chiến 116 Nguyễn Du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *