Alexa Echo Dot

Liên hệ

  • Thiết bị điều khiển thông minh bằng giọng nói.
  • Sử dụng Alexa để chơi nhạc, điều khiển smart home, gọi điện, gửi tin nhắn, đọc tin tức, tra thời tiết…..