Ampli Paramax MA-2000

7,705,000 

  • Công suất Stereo tại 1khz 0.1% THD 8 Ohm: 600W x 2 kênh
  • Công suất Stereo tại 1khz 0.1% THD 4 Ohm: 900W x 2 kênh
  • Công suất Brigded tại 1khz 0.1% THD 8 Ohm: 1800W
  • Công suất Brigded tại 1khz 0.1% THD 4 Ohm: 2000W
  • Tỉ số tín hiệu / nhiễu : 105dB