Amply Zenbos LX-818Z

Liên hệ

Model: LX-818Z
-Số kênh Amply 2
-Công suất Amply: 1400W
Khối lượng sản phẩm (kg): 16.5
Kích thước sản phẩm: 420 x 400 x 130