Bộ chuyển đổi tín hiệu remote hồng ngoại

Liên hệ

  • Điều khiển thiết bị điện tử thông qua tín hiệu hồng ngoại trong 10m
  • Adapter: Input 110-220ACV, 60/50Hz
  • Output DC 5V 1A
  • Màu sắc: Trắng