Điện thoại IP Grandstream GXP2160

Liên hệ

  • 24 phím trạng thái cuộc gọi
  • Hoàn toàn tương thích với các chuẩn mở
  • Chất lượng âm thanh Superb Audio
  • Chức năng phong phú (hiển thị số gọi đến, sổ địachỉ, ..)
  • Cho phép tùy biến nhạc chuông