Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T19PE2

Liên hệ

  • Loa trong và ngoài with AEC
  • Codecs: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726
  • DTMF: In-band, out-of-band(RFC 2833) và SIPINFO
  • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
  • Danh bạ lưu trữ đến 1000 danh sách