Digium 1A4B00F

Liên hệ

  • 4 Port Modular Analog PCI 3.3/5.0V card
  • 4 cổng analog FXO
  • Chân cắm cổng PCI-express
  • Tương thích với tất cả các phiên bản của Asterisk