Digium gateway 1G102F

Liên hệ

  •  Kết nối 10/100 / 1000Base-T Ethernet
  • Cung cấp điện nội bộ phổ quát cho 100 – 240 VAC
  • 1 x đầu nối RJ45 cho Ethernet
  • 1 x T1 / E1 Ports
  • Echo hủy bỏ