Hội nghị truyền hình VC120-18X

Liên hệ

Bộ thiết bị bao gồm
• Codec VC120
• VCS Điện thoại VCP40
• HD PTZ Camera VCC18
• Điều khiển từ xa VCR10