Hội nghị truyền hình VC400

Liên hệ

Hệ thống Components
• Codec VC400
• VCS Điện thoại VCP40
• HD PTZ Camera VCC18
• Kiểm soát VCR10 từ xa