Máy chủ quản lý eXperience (XMS-110)

Liên hệ

Hệ điều hành Linux
Cấu hình phần cứng Intel Core i5,
RAM thế hệ thứ 7 RAM
128 GB SSD công nghiệp
Nguồn điện xoay chiều Đầu vào: 100 – 240Vac, 2A, 50-60Hz
Sự tiêu thụ năng lượng 83W (điển hình)
92W (tối đa); 109W (<10 giây)
Tản nhiệt 283 BTU / giờ