Máy lạnh Sharp Inverter 1 HP AH-X9VEW (2018)

6,842,500 

Dòng sản phẩm J-Tech Inverter
Cấp hiệu suất năng lượng 5
Nguồn điện (V) của máy lạnh 220-240
Hướng gió máy lạnh trực tiếp
Quạt Quạt gió khẩu độ rộng