MICRO TJ MEDIA DWS – 5800

13,225,000 

Tần Số Không Dây: 5.7278GHz ~ 5.8223GHz.
Trình Xử Lý Âm Thanh: Digital: TJ media Base Band Chip Solution.
Số Kênh Khả Dụng: 85 Kênh (1 Kênh -> 2 Microphone).
Audio Sampling: 24 bit/96kHz.
Latency (Delay): 3.4msec less.