Quạt hút gắn trần có ống KDK 17CUF

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Loại quạt điện: Quạt hút
Công suất: 11-13 W
Đường kính cánh quạt: Đang cập nhật
Số cánh quạt: Đang cập nhật