Switch Vigor G1280

Liên hệ

  • –       24 Port Gigabit Ethernet.
  • –       Tính năng Web thông minh quản lý dễ dàng và bảo mật.
  • –       Hỗ trợ chất lượng dịch vụ QoS.
  • –       Hỗ trợ SNMPv1/v2c.
  • –       Hỗ trợ phát hiện Loop và 802.1d cho bảo trì.