Tủ trữ rượu vang Transtherm Castel Prestige 165 chai

Liên hệ

  • Đặc điểm
  • Sức chứa:~ 165 chai rượu (Bordeaux 750 ml)
  • Loại tủ:3 vùng nhiệt độ
  • Số khay:10
  • Khoảng nhiệt độ:17 – 18 độ C (ngăn trên), 10 – 14 độ C (ngăn giữa), 6 – 8 độ C (ngăn dưới)