Tủ trữ rượu vang Vintec ALV40SG2E 40 chai

Liên hệ

  • Đặc điểm
  • Sức chứa:~ 20 chai rượu (Bordeaux 750 ml)
  • Loại tủ:1 vùng nhiệt độ
  • Số khay:6
  • Khoảng nhiệt độ:6 – 18 độ C