Hiển thị tất cả 7 kết quả

Gói cước Internet Viettel - Ngoại thành

Gói Net2plus – 80Mbps

200,000 2,400,000 

Gói cước Internet Viettel - Ngoại thành

Gói Net3plus – 110Mbps

230,000 2,760,000 

Gói cước Internet Viettel - Ngoại thành

Gói Internet Supernet 1 – 100Mbps

245,000 2,940,000 

Gói cước Internet Viettel - Ngoại thành

Gói Internet Supernet 2 – 120Mbps

260,000 3,120,000 

Gói cước Internet Viettel - Ngoại thành

Gói Net4plus – 140Mbps

280,000 3,360,000 

Gói cước Internet Viettel - Ngoại thành

Gói Internet Supernet 4 – 120Mbps

370,000 4,440,000 

Gói cước Internet Viettel - Ngoại thành

Gói Internet Supernet 5N – 250Mbps

480,000 5,760,000