Showing all 7 results

Gói cước internet Viettel - nội thành

Gói Net2plus – 80Mbps

220,000 2,640,000 

Gói cước internet Viettel - nội thành

Gói Net3plus – 110Mbps

250,000 3,000,000 

Gói cước internet Viettel - nội thành

Supernet1 (Moden wifi + 1 Mesh)-100Mbps

265,000 3,180,000 

Gói cước internet Viettel - nội thành

Gói Supernet 2 – 120Mbps

280,000 3,360,000 

Gói cước internet Viettel - nội thành

Gói Net4plus – 140Mbps

300,000 3,600,000 

Gói cước internet Viettel - nội thành

Gói Supernet 4 – 200Mbps

390,000 4,680,000 

Gói cước internet Viettel - nội thành

Gói Supernet 5N – 250Mbps

525,000 6,300,000