Module MyPBX 1GSM

Liên hệ

 1. Module MyPBX 1GSM Hỗ trợ 1 đường truyền GSM, tương thích với tổng đài MyPBX/NeoGate có thể gọi ra ngoài thông qua GSM.
 2. Nó có thể được sử dụng trong MyPBX S20, MyPBX 50, MyPBX 100, MyPBX S300, SOHO, MyPBX Standard, MyPBX U100, U200 MyPBX, và MyPBX U5XX.
 3. GSM Parameters:
  GSM channels: 1 Channels
  Network types: 850/900/1800/1900 MHz (quad-band)
  GSM engine: SIMCom
  Transmitter power: +33dBm(2W) 850/900MHz,+30dBm(1W) 1800/1900M
  SIM card: 1 SIM per channel, Small plug-in, 3V