Quạt hút gắn kiếng KDK 15WUD

Liên hệ

  • Loại quạt: Quạt hút
  • Lỗ tròn: 18,6 – 18,8 cm
  • Lưu lượng gió: 210 m3/h
  • Màu sắc: Trắng
  • Phù hợp: Dùng cho gia đình