Quạt hút gắn trên la phông, có ống dẫn KDK 23NLB

Liên hệ

  • Hai dòng khí (Quạt sirocco)
  • Động cơ tụ điện với cảm biến tự ngắt
  • Tích hợp sẵn hộp trạm kết nối