Quạt hút nhà bếp KDK 25AUFA

Liên hệ

  • Màn trập tự động
  • Màn lọc bằng lưới nhôm được phủ chất Hydrophobic
  • Chén dầu sức chứa nhiều
  • Hiển thị lượng dầu trên chén
  • Lượng hút khí lớn theo điều kiện sử dụng thực tế (20Pa)
  • Công suất 50W