Quạt Hút PANASONIC FV-25AU9

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Hãng
Loại quạt điện: Quạt hút
Công suất: 30 W
Đường kính cánh quạt: Đang cập nhật