Quạt Lửng MITSUBISHI TATAMI R30-HRV WH-Trắng

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Mitsubishi Việt Nam
Loại quạt điện: Quạt lửng
Đường kính cánh quạt: 30 cm
Số cánh quạt: 5 cánh