Quạt trần KDK R48SP

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Loại quạt điện: Quạt trần
Công suất: 60 W
Đường kính cánh quạt: 120 cm
Số cánh quạt: 3 cánh