Quạt Trần KDK V60WK

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Địa điểm bảo hành: Hãng
Loại quạt điện: Quạt trần
Công suất: 74 W
Đường kính cánh quạt: 150 cm