Quạt Trần Panasonic F-56MPG-S

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 12 tháng
Loại quạt điện: Quạt trần
Công suất: 59W
Đường kính cánh quạt: 140 cm
Số cánh quạt: 4 cánh