Quạt Trần PANASONIC F60MZ2

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 12 tháng
Địa điểm bảo hành: Hãng
Loại quạt điện: Quạt trần
Công suất: 70 W
Đường kính cánh quạt: 150 cm