Tủ đông Alaska 2 ngăn FCA-3600CI

Liên hệ

Loại tủ: 1 ngăn đông – 1 ngăn mát
Số cửa tủ đông: 2 cửa
Dung tích: 350 lít
Số ngăn tủ đông: 2 ngăn đông, mát
Công suất: 105 W