Tủ đông Alaska 300 Lít BD 300C

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ đông: 1 cửa
Dung tích: 300 lít
Số ngăn tủ đông: 1 ngăn đông