Tủ đông Alaska 400 Lít BD 400

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ đông: 1 cửa
Dung tích: 400 lít
Số ngăn tủ đông: 1 ngăn đông