Tủ đông Sanaky VH-225A2

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 12 tháng
Loại tủ: 1 ngăn đông suốt
Số cửa tủ đông: 2 cửa
Dung tích: 175 lít
Số ngăn tủ đông: 1 ngăn đông