Background music

Liên hệ

  • Kích thước: 7 inch(154*90mm)
  • Bộ nhớ trong: 1GB
  • CPU: Quad core
  • Nguồn điện: AC 220V 50HZ
  • Bộ máy: 16GB