DrayTek V2912FN

Liên hệ

  • – 4 LAN Fast Ethernet port VLAN, Layer 3 Multi-Subnet (2 lớp mạng khác nhau).
  • – VPN sever with 16 VPN chanel (70Mbps), kết nốt cùng lúc 16 chi nhánh 1 lúc
  • – Cổng quang SFP trực tiếp, 1 hoặc 2 sợi quang.
  • – Web Portal: URL Redirect or show Message
  • – Chặn các trang web xấu, giới hạn thời gian vào mạng – Giới hạn băng thông cho Vlan