Quạt đứng KDK P40U

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Loại quạt điện: Quạt đứng
Công suất: 50 W
Đường kính cánh quạt: 40 cm
Số cánh quạt: 3 cánh