Quạt Trần KDK M56XR

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Địa điểm bảo hành: Hãng
Loại quạt điện: Quạt trần
Công suất: 52 ~ 69 W
Đường kính cánh quạt: 140 cm