Quạt trần KDK M60XG

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Loại quạt điện: Quạt trần
Công suất: 78 W
Đường kính cánh quạt: 142.2 cm
Số cánh quạt: 3 cánh