Quạt trần KDK N56YG

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 24 tháng
Loại quạt điện: Quạt trần
Công suất: 62 ~ 76 W
Đường kính cánh quạt: 140 cm
Số cánh quạt: 3 cánh