GIẢI PHÁP TIẾP ĐỊA – CHỐNG SÉT

Hệ thống chống sét cho tòa nhà cao tầng, hay chống sét lan truyền đòi hỏi là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn trong điều kiện khí hậu tại Việt Nam. Đặc biệt là những tòa nhà cao tầng, cần có những giải pháp tích cực, các thiết bị chống sét phòng chống hiệu quả nhất.

Nói đến các thiết bị phòng chống sét hiện nay cho các tòa nhà, nhà xưởng, công trình, các trạm BTS ứng với biện pháp chống sét trực tiếp và gián tiếp.

Về biện pháp trực tiếp có thể kể tên như việc sử dụng tới cột thu sét( cột thu lôi) bằng kim loại ( những chiếc cột này sẽ hứng chịu sét thay cho tòa nhà hoặc công trình cần được bảo vệ), thiết bị chống sét đánh thẳng (bộ phận thu sét, dẫn sét, nối đất). Biện pháp phòng chống gián tiếp thì người ta sẽ sử dụng tới những thiết bị chống sét cho mạch điện, loại lọc sét cho mạch điện, thiết bị chống sét cho đường tín hiệu, những loại cắt lọc sét tích hợp…

Trong giải pháp chống sét gián tiếp thì chúng ta có các đường cần phòng chống như: nguồn điện lưới, dây điện thoại, đường mạng dây ăng-ten, đường dây camera ứng với các chuẩn đầu nối RJ11 và RJ45.