Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân hơn 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

(Xây dựng) – 7 tháng đầu năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân 20.059,960 tỷ đồng, đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao, cao hơn về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ giải ngân so với cùng kỳ.
thanh pho ho chi minh giai ngan hon 20000 ty dong von dau tu congTỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 47,6% tổng kế hoạch vốn đã giao.

Trong đó, nếu tính luôn khối lượng hoàn thành chưa quyết toán và số vốn đã chi cho các dự án nhưng chưa hoàn trả tạm ứng là 1.470,199 tỷ đồng thì tỷ lệ giải ngân đạt 51,1% kế hoạch vốn đã giao là 42.139,316 tỷ đồng.

Giải ngân kế hoạch đầu tư công được xem là một nhiệm vụ chính trị của năm 2020. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ, của lãnh đạo thành phố và bối cảnh hiện nay thì kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa trở thành nhân tố then chốt để vực dậy kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn còn chậm, kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn.

Đồng thời, công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn ODA vay lại của các dự án còn vướng về mặt thủ tục. Trong đó, khó khăn lớn nhất chủ yếu đến từ Dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên với kế hoạch vốn ODA vay lại được giao là 9.946,1 tỷ đồng (chiếm gần 30% tổng kế hoạch vốn của cả thành phố) nhưng đến nay chỉ giải ngân được khoảng 41% kế hoạch.

Theo UBND Thành phố, trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Cụ thể, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể. Thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc. Định kỳ 2 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Bên cạnh đó, rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục, thay thế Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND Thành phố quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện dự án, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng khâu thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ thi công dự án. Phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân. Từ đó, lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để thảo luận, giải quyết trong Tổ công tác liên ngành về đầu tư.

Mặt khác, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công.

Mạnh Cường

Nguồn : baoxaydung.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *