Thiết bị Hội nghị truyền hình Logitech MeetUp

Liên hệ

  • Tầm quan sát 120 độ siêu rộng
  • Thiết bị thu âm 3 micrô
  • Micrô mở rộng tùy chọn
  • Gọi điện video 4K Ultra HD (lên tới 3840 x 2160 pixel @ 30 fps); gọi video 1080p Full HD (lên tới 1920 x 1080 pixel @ 30 fps); gọi video HD 720p (lên tới 1280 x 720 pixel @ 30 fps); với các máy khách được hỗ trợ
  • Thiết kế tất cả trong một