Smart parking management solution

Giải pháp quản lý bãi xe thông minh

Hệ thống kiểm soát ra vào bãi đỗ xe là giải pháp sử dụng các barrier chặn các lối vào ra của bãi đỗ xe. Bình thường các barrier sẽ được hạ xuống và ngăn không cho các xe đi qua. Khi muốn qua trạm, các thành viên phải xác nhận thông tin nhận diện thành viên, các thông tin này phải được đăng ký trước đó (có thể là thẻ cảm ứng, vân tay hoặc mật khẩu), nếu thành viên này đủ điều kiện qua trạm (thẻ đã được đăng ký, được phép ra vào trong vùng thời gian đã khai báo…) đầu đọc sẽ phát tín hiệu báo cho barrier biết để nâng thanh barrier lên.