Sản phẩm

Tổng đài voip

Liên hệ
Liên hệ

Tổng đài VOIP

Sangoma PBXact UC 25

Liên hệ

Tổng đài VOIP

Sangoma PBXact UC 40

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Tổng đài VOIP

Sangoma PBXact 100

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

điện thoại ip

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

CỔNG KẾT NỐI

Cổng kết nối

Digium gateway 1G102F

Liên hệ

Cổng kết nối

Digium 1A4B00F

Liên hệ

thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị

Gói mở rộng ClickShare

Liên hệ

Thiết bị hội nghị

ClickShare CS-100 Huddle

Liên hệ

Thiết bị hội nghị

ClickShare CS-100

Liên hệ

Thiết bị hội nghị

Nút ClickShare

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị hội nghị

Nút ClickShare USB-C

Liên hệ
Liên hệ

Thiết bị hội nghị

Hội nghị truyền hình VC120-18X

Liên hệ

Thiết bị hội nghị

Hội nghị truyền hình VC110

Liên hệ

Thiết bị hội nghị

Hội nghị truyền hình VC400

Liên hệ
Liên hệ